Güncel Program

 

 

1. Gün

 2.11.2018 Cuma

 

09.00 – 09.30Kayıt

09.30 – 10.00 Açılış

Birinci Oturum: Bugünün Aynasında İnsan Haklarına Bakış

Açılış oturumu, uluslararası insan hakları rejiminin düşünsel ve tarihsel ardalanına mümkün olduğunca geniş bir perspektiften bakmayı, böylece daha sonraki tartışmalar için genel bir çerçeve sunmayı amaçlıyor. Bu amaçla oturumda modern insan hakları anlayışının hangi kavramsal temellere dayandığı, ne tür siyasal çekişmelere konu olduğu ve uluslararası insan hakları rejiminin nasıl bir ideolojik ve kurumsal inşa sürecinden geçerek bugüne geldiği gibi majör soruların irdelenmesi tasarlanıyor.

10.00 – 11.00İnsan Hakları Kavramının Ortaya Çıkışı, Dönüşümü ve İdeolojik İnşası

Prof. Dr. Nilgün Toker

İzmir Dayanışma Akademisi

11.00 – 11.20 Ara

11.20 – 12.30İnsan Hakları Rejiminin Kurumsal İnşası

Dr. Radha D’Souza

Westminster Üniversitesi Hukuk Fakültesi

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği

İkinci Oturum: Uluslararası İnsan Hakları Yargısı

Oturumun amacı İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulmuş insan hakları sistemlerinin yargısal ya da yarı yargısal mekanizmalarının günümüzde hak sahiplerine etkin bir hukuk yolu sunup sunmadığının tartışılmasıdır. Bütüncül bir perspektif sunması için konu BM, AİHM ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları sisteminden örneklerle anlatılacaktır.

13.30 – 14.30BM’nin Yargısal Mekanizmaları ile İnsan Haklarının Korunması

Av. Micole Savia

Uluslararası Demokratik Hukukçular Örgütü BM Temsilcisi

14.30 – 14.40 Ara

14.40 –15.40Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sistemi Ne Kadar Başarılı?

Abdulatif Kedir Idris

Addis Ababa Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi

15.40 – 15.50 Ara

15.50 – 17.30 AİHM Çıkmazı

“Avukat Tahir Elçi Anısına”

Tahir Elçi Belgeseli

-Yönetmen Ümit Kıvanç’ın sunumu ile-

Moderatör:

Av. A. Deman Güler

Ege İnsan Hakları Okulu

Prof. Dr. Bill Bowring

İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Hukukçular Örgütü Başkanı

Av. F. Özgür Erol

Özgürlükçü Hukukçular Platformu Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Benan Molu

İstanbul Barosu Üyesi

Gün İçi Etkinlik:

Fotoğraf Sergisi:Askıdaki Yaşamlar

Yer                       : Nesin Kütüphanesi

Saat                     : Gün boyu

Akşam Etkinliği:

Şarap Gecesi

Yer                        : Bolkepçe Restoran, Nesin Köyü

Saat                      : 20.00

 

2.Gün

3.11.2018 Cumartesi

 

08.30 – 09.00 Kayıt  

İnsan Haklarının Kıyısında Savaş ve Mülteciler Oturumu

İnsan hakları sistemleri her ne kadar barış halindeki toplumlarda birey ve grupların hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla oluşturulmuş olsa da 21. yüzyılda hala savaş hali ve mültecilik yaygın bir dünya gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Oturumun amacı uluslararası insan hakları rejiminin savaşların önlenmesinde ve mülteci krizleriyle başa çıkmadaki yeterliliğini tartışmaktır.

09.00 – 10.30Mülteciler İnsan Haklarının Neresinde? 1951 Sözleşmesinden AB – Türkiye Anlaşmasına

Moderatör:

Av. Fatma Demirer

ÖHP İzmir Şubesi Eş Başkanı

Prof. Dr. Cem Terzi

Halkların Köprüsü Derneği Başkanı

 Av. Carlos Orjuela

Midilli Hukuk Merkezi Kurucusu

Cansu Akbaş Demirel

İzmir Dayanışma Akademisi

10.30 – 10.40 Ara

10.40 – 12.30İnsancıl Hukuk Mekanizmalarının Caydırıcı Etkisi

Moderatör:

Av. Eda Yakmaz

Ege İnsan Hakları Okulu

Dr. Carla Ferstman

Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Att. Jun Sasamoto

Asya ve Pasifik Hukukçuları Konfederasyonu Genel Sekreteri

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği

İnsan Hakları Rejiminin Demokrasi İle İmtihanı Oturumu

Oturumun amacı anayasal demokrasilerin giderek derinleşmekte olan siyasal meşruiyet krizine odaklanarak, söz konusu krizin genel olarak insan hakları ve özel olarak da uluslararası insan hakları rejimi açısından ne ifade ettiğini, ne tür sorunlar ve imkânlar içerdiğini masaya yatırmaktır. Bu bağlamda oturumun üç sorun alanına odaklanması tasarlanıyor: Anayasal demokrasi ve uluslararası insan hakları rejimi arasındaki ilişkiler ve gerilimler; popülizmin küresel yükselişi, bunun siyasi anlamı ve insan hakları açısından etkileri; demokratik toplumsal hareketlerin uluslararası insan hakları rejimiyle ilişkisi, ona yönelik itirazları ve ondan beklentileri.

Moderatör:

Yrd. Doç. Dr. Serdar Tekin

İzmir Dayanışma Akademisi

13.30 – 14.30Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Demokrasi İçin Vazgeçilmez midir?

Yrd. Doç. Dr. Kasım Akbaş

Barış İçin Akademisyenler İmzacısı

14.30 – 14.40 Ara

14.40 – 15.40 Popülizm: Yerleşik Düzene İtiraz Mı? İnsan Haklarının Sonu Mu?

Tanıl Bora

Yazar, Çevirmen, Yayımcı

15.40 – 15.50 Ara

15.50 – 16.50Demokratik Toplumsal Hareketler İnsan Hakları Rejiminden Ne Bekliyor?
Prof. Dr. Louis Lemkow

Barselona Otonom Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Akşam Etkinlikleri:

Tiyatro

Ödenmeyecek, Ödemiyoruz – Dario Fo – Amed Şehir Tiyatrosu

Not: Oyun Kürtçe dilinde sahnelenecek olup Türkçe altyazı ile gösterilecektir.

Yer         : Tiyatro Medresesi

Saat       : 19.30

Konser

Anadolu Quartet

Yer         : Tiyatro Medresesi

Saat       : 21.30

 

3.Gün

 4.11.2018 Pazar

 

08.30 – 09.00 Kayıt

09.00 – 12.00Forum

Uluslararası İnsan Hakları Rejiminin Geleceği: Alternatifler Mi? Yeniden İnşa Mı?

Moderatör:

Ümit Kıvanç

Gazeteci, Yazar, Belgeselci

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Nilgün Toker

Dr. Radha D’Souza

Prof. Dr. Bill Bowring

Dr. Carla Ferstman

12.00 – 12.10 Kapanış

12.10 – 13.00 Öğle Yemeği

13.30 – 17.00 Efes Antik Şehir Gezisi                        

Yer: Nesin Matematik Köyü, Şirince, İzmir, Türkiye
Tarih: 2 – 4 Kasım 2018

Not:Okula dinleyici olarak katılmak için kayıt yapmanız gerekmektedir. Katılım sınırlıdır. Tüm kayıt işlemleri online olarak gerçekleşmektedir. Okul bitiminde dinleyici olarak katılanlara katılım belgesi verilecektir. Onaylanan başvuruculara dört öğün yemek, konaklama, etkinliklere katılım ve internet gibi temel ihtiyaçlar EİHO ve Nesin Köyü tarafından sağlanacaktır. Başvuru ve bilgilendirme için www.egeinsanhaklaiokulu.orgya da www.nesinkoyleri.orgadreslerini ziyaret edebilirsiniz.